> Адвокат в Гърция-кантора Атина

Адвокат в Гърция-кантора Атина

Адвокат в Гърция-кантора Атина Кантората на адвокат Христова в Гърция си сътрудничи с едни от най-добрите адвокатски кантори в страната.Целта е да разреши всички правни проблеми, на клиентите си възможно най-професионално, отговорно и своевременно! Адвокат в Гърция-кантора Атина

Като наш клиент  можете да очаквате да решите правните си проблеми по най-ефикасния начин.

Нашата адвокатска кантора се занимава с дела, които обхващат цялата гама от гражданско право,

винаги в интерес на клиента и в сътрудничество с него.

Това включва всички различия, които възникват в контекста на ежедневието и взаимоотношенията

между лицата, независимо дали са физически или юридически.

Нашата цялостна и доказана ефективна правна помощ има за цел или да разреши спора чрез

извънсъдебно споразумение, като по този начин постигне уреждането му по възможно най-бързия,

ефикасен и безболезнен начин за нашите клиенти.

Предприемаме и разрешаваме съдебно всички видове граждански дела винаги след опит за

извънсъдебно споразумение. Виж тук

Предоставяме съвети по общи социалноосигурителни въпроси, свързани с плащането на осигурителни вноски, възможностите за регулирането им, помощи за безработни.

Ангажираме се с професионализъм и с ефективност решаваме всеки въпрос, свързан с отпускането на пенсия. Ще ви подкрепим  персонализирано  и ще ви изготвим подробно становище преди пенсиониране.

Подкрепяме ви от подаването на заявлението за отпускане на пенсия до  излизането на решението за отпускането й.  Виж тук    

Предоставяме правни услуги в областта на застрахователното право-завеждане на искове и обезщетения.

Адвокат в Гърция-кантора АтинаЗа обезщетения при катастрофи тук

Поемаме  правното обслужване на бизнеса ви в Гърция от неговото създаване и функциониране до неговото закриване.

За улесняване на бизнеса ви предлагаме абонаментни услуги с оглед на цялостната ви дейност.

За регистрация на фирма тук

Ще ви консултираме и ще ви окажем правна помощ при покупко-продажба на недвижими имоти в Гърция тук

Предоставяме преводи от български на гръцки и обратно с възможност да бъдат заверени, което прави превода официален тук.

Ако тимате наказателно дело тук

 

https://lawpoint.gr/