> Гражданско право

Гражданско право

Law office Hristova Bulgaria GreeceКантората ни предоставя правни консултации от адвокати по гражданско право. 

Завеждаме граждански искове пред всички съдебни инстанции.

Предприемаме и разрешаваме съдебно всички видове граждански дела винаги след опит за извънсъдебно споразумение.

Нашата адвокатска кантора се занимава с дела, които обхващат цялата гама от гражданско право, винаги в интерес на клиента и в сътрудничество с него.

Това включва всички различия, които възникват в контекста на ежедневието и взаимоотношенията между лицата, независимо дали са физически или юридически.

Нашата цялостна и доказана ефективна правна помощ има за цел или да разреши спора чрез извънсъдебно споразумение, като по този начин постигне уреждането му по възможно най-бързия, ефикасен и безболезнен начин за нашите клиенти.Адв

Семейно право Гражданско право

Познаваме в дълбочина особеностите на чувствителната област на семейното право. Винаги подкрепяме нашите клиенти и поставяме като приоритет техните интереси.

Индикативни случаи в областта на семейното право са:

 • Развод – издръжка – осиновяване
 • Наследства и завещания
 • Признаване на бащинство

Трудово и осигурително право

Непрекъснато развиващият се  невралгичен сектор на трудовото и осигурително право ежедневно претърпява значителни промени. Затова изисква бързи рефлекси и компетентен подход.

Индикативни случаи, свързани  в областта на трудовото и осигурително право са:

 • Обезщетение за уволнения и трудови злополуки
 • Установяване на трудов и осигурителен стаж
 • Обезщетение при придобиване право на пенсия

 Вещно и облигационно право

Кантората ни предоставя цялостни услуги във връзка с придобиване, продажба, управление и експлоатация на недвижими имоти. Работим с агенции за недвижими имоти, нотариуси, инженери и счетоводители, за да осигурим рамка за абсолютна прозрачност и сигурност.

Предоставяме правни услуги на нашите клиенти по време на етапа на договаряне, по време на правния и технически контрол, който предхожда покупката и продажбата, както и пълното правно покритие след приключване на прехвърлянето.

Индикативни случаи в областта на вещното и облигационно право са:

 • Обезщетение за неспазени клаузи по договори
 • Разваляне на сделки поради нищожност или недействителност
 • Защита на собствеността и законните интереси

Застрахователно право

Имаме богат опит в съдебни и извънсъдебни споразумения, където предявяваме искове и претендираме за обезщетения, дължими от застрахователните дружества към притежателите на полици.  Примерни  свързани казуси:

 • Искове по застраховки живот
 • Искове по здравни застраховки
 • Искове гражданска отговорност

Във всеки друг случай и за решаването на всеки въпрос не се колебайте да се свържете с нас.

Ще насрочим първа среща и да ви насочим по отношение на събиране на необходимите документи, в зависимост от нуждите на всеки случай.

 

    https://lawpoint.gr/