> Имиграционно право

Имиграционно право

Имиграционно правоКантората предоставя правни услуги на физически лица и фирми в контекста на решаване на казуси по имиграционно право.

Консултираме заинтересованите лица относно необходимите процедури за издаване на разрешения за пребиваване, придобиване на българско гражданство или  извършване на инвестиции в България.

Нашите дейности включват:

Издаване и подновяване на разрешителни за пребиваване на европейски граждани

Издаване и подновяване на разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни и европейски граждани.

Придобиване на българско гражданство

Консултация относно възможностите за инвестиции 

Регистрация на търговско дружество 

Предоставяме консултиране по правни въпроси във връзка с регистрацията на фирми, както и и посредством нашите партньори данъчни и счетоводни услуги.