> Искове и обезщетения ПТП- Гърция

Искове и обезщетения ПТП- Гърция

Искове и обезщетения ПТП- ГърцияНашата адвокатска кантора предоставя правни услуги в областта на застрахователното право-завеждане на искове и обезщетения  ПТП – Гърция.

Право на обезщетение за пострадали от ПТП има собственика на превозното средство. участвал в него. Както и всеки друг, пострадал от произшествието. Собственикът и водачът на автомобила, който е причинил щетата и застрахователното дружество, в което е било застраховано пострадалото превозно средство, носят отговорност за вреди.

Материални щети

Първо, искаме обезщетение за материални щети, които е претърпяло нашето превозно средство. Можем също така да бъдем компенсирани, ако нашето превозно средство не може да бъде поправено. Компенсацията е в съответствие с търговската му стойност преди произшествието.

Отделно от тях, разбира се, можем да претендираме и за цената на различни неща и ситуации. които са резултат от материалните щети, понесени от нашето превозно средство. Например, цената на нашите пътувания. докато ние не можем да се разпореждаме с нашето превозно средство, разходите за нейното възможно съхранение. Разбира се, можем да компенсираме и всяка загуба на доход. (ако нашето превозно средство е професионално) и за редица други разходи,които може да сме понесли.

И накрая, може да претендираме и за морални щети, причинени от материалните щети на нашето превозно средство. Тъй като разбира се това е многообхватна тема, за повече и по-конкретни детайли, можете да се свържете с нас.

Вреди                                              Искове и обезщетения ПТП-Гърция

Разходите за болници могат да бъдат заплатени.Всичко, което е свързано с увреждане на здравето, причинено от пътно произшествие. От болничен транспорт до фармацевтични продукти. Всички разходи, направени от жертвата на пътнотранспортно произшествие като:

  • за лечение
  • за медицински грижи
  • домашен асистент
  • за специални  храни

Освен това  вашите съществуващи задължения ще бъдат покрити, ако се установи, че поради злополуката вече не сте в състояние да ги покриете сами. например ако носите отговорност за издръжка и т.н.

Най-важният елемент е морална вреда, причинена от нараняване в пътнотранспортно произшествие. свързана с тъга, неудобство и всички негативни емоции, причинени на пострадалия. Въпреки това, тя не трябва да се бърка с разпоредбите относно причината за инвалидност или трайни щети. причинени от пътнотранспортно произшествие, които са взети предвид от закона.

За решаването на казуси в областта на застрахователното право-завеждане на искове и обезщетения при ПТП – Гърция, не се колебайте да се свържете с нас. Ще насрочим първа среща и ще ви дадем насоки, в зависимост от нуждите на всеки случай.https:/zina.com/

За решаването на казуси в областта на застрахователното право-завеждане на искове и обезщетения при ПТП в България, вижте тук.

 Кантора в Атина