> Контакти на кантората

Контакти на кантората

Контакти

Адвокатска кантора Христова- контакти, адрес и приемно време

С оглед на естеството на адвокатската професия не е лесно да бъде регламентирано конкретно приемно време. Поради тази причина ви препоръчваме да ни изпращате съобщения на посоченият имейл.

За спешни случаи е даден телефон за връзка.

Цените на адвокатските услуги се определят съобразно Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения.

Адрес на адвокатска кантора Христова:

Кантора в София

 София, ул.“Иван Вазов“9
 0887754118
info@advokathristova.com
 https://advokathristova.com/