> Осигуровки и Пенсия в Гърция

Осигуровки и Пенсия в Гърция

Осигуровки и Пенсия в ГърцияНашата адвокатска кантора предоставя правни услуги в областта на социалното осигуряване- осигуровки и пенсия в Гърция. Ангажираме се с професионализъм и с ефективност решаваме всеки въпрос, свързан с отпускането на пенсия. Изготвяме подробно и персонализирано становище преди пенсиониране, съгласно Осигурителния Кодекс на Република Гърция.
Предоставяме съвети по общи социалноосигурителни въпроси, свързани с плащането на осигурителни вноски, възможностите за регулирането им, помощи за безработни.
Подкрепяме ви от подаването на заявлението за отпускане на пенсия до  излизането на решението за отпускането й.

В днешната епоха на изменения в разпоредбите на социалното осигуряване и трудовото законодателство,   откликваме на нуждите на всеки клиент, който ни почита със своето доверие.

Бързите промени в пенсионната система, с увеличаващите се възрастови ограничения и осигурителен стаж, правят помощта на специализирани правни услуги по-необходима от всякога.Ще ви консултираме относно необходимите документи  за отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения. Ще ви бъдат разяснени възможностите за сумиране на осигурителен стаж, положен в Гърция и държава-членка на ЕС. Република  Гърция има сключени двустранни договори в областта на социалното осигуряване, които биха могли да ви касаят. Ще ви бъде дадена информация и правни съвети относно вашите условия за пенсиониране.

Понякога се случва осигурителния стаж да не бъде правилно квалифициран и съответно пенсията да е изчислена коректно. Осигуровки и Пенсия в Гърция

За да не бъдете ощетени, използваме всякакви средства за защита пред компетентните органи за разрешаване на всеки спор по социалното осигуряване.

За решаването на казуси в областта на социалното осигуряване-  вашите осигуровки и пенсия в Гърция не се колебайте да се свържете с нас. Ще насрочим първа среща и ще ви дадем насоки, в зависимост от нуждите на всеки случай.https:

За помощи за безработни,отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения в България, вижте тук .

 Кантора в Атина