> Осигуровки Обезщетения Пенсии

Осигуровки Обезщетения Пенсии

Осигуровки Обезщетения Пенсии  Трудово и осигурително право- Осигуровки Обезщетения Пенсии

Предлагаме правни услуги, свързани с трудовото и осигурително право относно осигуровки, обезщетения и пенсии. Нашата кантора  поема законно представителство на служителите и работодателите (физически лица и фирми).Бихме могли да ви предложим възможно най-доброто решение, което ще защити вашите законни интереси.Кантората предлага консултации на работодатели във връзка с изготвянето на трудови договори и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.На служителите оказваме съдействие при незаконно уволнение, при претърпяна трудова злополука, помощи за безработни и т.н.

Кантората ни има дългогодишен опит в изготвянето и договарянето на условията на всички трудови правоотношения. Можем да бъдем полезни в случай на трудов спор, пред Инспекцията по труда и съответните съдилища.

Ще ви представляваме както съдебно, така и извънсъдебно по въпроси, свързани с осигуровките  обезщетенията и пенсиите.

Пенсионно право

Бързите промени в пенсионната система, с увеличаващите се възрастови ограничения и осигурителен стаж, правят помощта на специализирани правни услуги по-необходима от всякога.Ще ви консултираме относно необходимите документи  за отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения. Ще ви бъдат разяснени възможностите за сумиране на осигурителен стаж, положен в България и държава-членка на ЕС. Република България има сключени двустранни договори в областта на социалното осигуряване, които биха могли да ви касаят. Ще ви бъде дадена информация и правни съвети относно вашите условия за пенсиониране.

Понякога се случва осигурителния стаж да не бъде правилно квалифициран и съответно пенсията да е изчислена коректно.

За да не бъдете ощетени, използваме всякакви средства за защита пред компетентните органи за разрешаване на всеки спор по социалното осигуряване.

За решаването на казуси в областта на трудовото право не се колебайте да се свържете с нас. Ще насрочим първа среща и ще ви дадем насоки , в зависимост от нуждите на всеки случай.https://euzina.com/

За помощи за безработни,отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения в Гърция, вижте тук .

Нашата цел е да разреши всички правни проблеми, на клиентите си възможно най-професионално, отговорно и своевременно!