> Покупка на недвижими имоти в Гърция

Покупка на недвижими имоти в Гърция

Покупка на недвижими имоти в ГърцияУслугите, свързани с покупка на недвижими имоти в Гърция, които нашата кантора предлага на своите клиенти са :

  • Консултации и правна помощ за покупка на недвижими имоти в Гърция, дарение, наеми, замяна, ипотеки и др.
  • Проверки в Имотен, Кадастрален и Поземлен регистър, справки за липса на тежести, възбрани, ипотеки и др.
  • Изготвяне на всички видове договори, представителство при подписване на договори
  • Съдействие при отпускането на ипотечен кредит
  • Регистрация на предявяване на ипотека, премахване на предявяване на ипотека, проверка на договори за заем в случай на вземане на банков заем.
  • Консултации по придобиване на недвижими имоти по давност
  • Предоставяне на правни услуги по всякакви въпроси, свързани с недвижимите имоти
  • Вписвания в имотния регистър, коригиране на кадастралните регистри
  • Управление на имоти (апартаменти, къщи, магазини) собственици, които живеят в чужбина или в провинцията.
  • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост върху недвижим имот и други  вещни права
Полезно за покупка на недвижими имоти в Гърция

На първа среща изучаваме документите, които съставляват собствеността на имота, от който се интересуваме (договори за покупка, дарение или наследство). След това се информираме за естеството и степента на правото на клиента ни върху имота и определяме казуса и неговите особености. Поставяме желаната цел и след консултация с клиента избираме най-лесното решение според неговите индивидуални нужди и стремежи. След като го информираме за очакваната цена и прогнозния времеви хоризонт за постигане на очаквания резултат.

Полезно е да се предоставят съответните договори за собственост (договори за покупка, дарение,  или наследство), за да има възможно най-пълна информация за ситуацията и особеностите, които представя.

Във всеки друг случай и за решаването на всеки въпрос не се колебайте да се свържете с нас . Ще насрочим първа среща и да ви насочим по отношение на събиране на необходимите документи, в зависимост от нуждите на всеки случай.

Кантора в Атина

Кантора в Атина