> Преводи и заверки

Преводи и заверки

Преводи и заверкиАдвокатска кантора Христова предоставя услуги, свързани с преводи и  заверки на документи, за        които се изисква да бъдат удостоверени с апостил или легализирани.Такива документи могат да бъдат:

⇒издадените от друга държава, които са предназначени да произведат правно действие на територията на Република България

⇒издадените от Република България документи, предназначени да произведат правно действие на територията на друга държава

Оставаме на разположение за въпросите,които ви касаят на нашия имейл

 

        Обща информация