> Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Регистрация на фирмиАдвокатска ни кантора предлага регистрация и обслужване на фирми  и предоставя  правно обслужване на бизнеса от неговото създаване и функциониране до неговото закриване.

Всички предприемачи, които създават и развиват бизнес разбират отлично необходимостта от цялостно правно обслужване на бизнеса при регистрация на фирми .

Ние сме с вас от началото на новия бизнес до подготовката и публикуването на годишните финансови отчети на вашето дружество.

Абонаментно правно обслужване на бизнеса

За улесняване на бизнеса предлагаме абонаментни услуги с оглед на цялостната им дейност.

Нашите клиенти, които са сключили договори за правно обслужване на бизнеса имат сигурност, ползват приоритет и своевременно разрешаване на всички техни въпроси.

Размерът на месечния абонамент се определя отделно за всеки клиент, като нашата оферта ще бъде изцяло съобразена с вашите нужди и спецификата на вашата дейност. По този начин гарантираме надеждно правно обслужване, сигурност и защита на законните интереси на нашите клиенти.

*Моля да имате в предвид че за присъствието на адвоката по съдебни дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец,  се дължи отделно от абонамента възнаграждение,  което е съобразно с материалния интерес и съответния казус.         

Кантората предоставя индикативно следните услуги: Регистрация на фирми

 • Консултации при избора на правна форма при стартиране на бизнес
 • Регистрация на фирми
 • Вписване на промени в обстоятелствата на търговски дружества
 • Преобразуване на търговски дружества чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества
 • Лицензионни режими -лицензи за туроператор/турагент,транспортни фирми,фармацевтични и др.
 • Регистрация на търговска марка
 • Консултации,свързани с недвижими имоти
 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки
 • Изготвяне на договори и документи свързани с бизнеса
 • Обявяване на годишни финансови отчети на дружества в Търговския регистър
 • Процесуално представителство по търговски дела пред всички съдебни инстанции и юрисдикции

 За да получите оферта  за абонаментно правно обслужване на вашия бизнес, свъжете се с нас на e-mail: info@advokathristova.com